Anemostaty nawiewne i wyciągowe

Do zapewnienie równomiernego, zgodnego z założeniami rozdziału powietrza, wykorzystuje się anemostaty nawiewane i wyciągowe. Oprócz  wielkości strumienia powietrza bardzo ważne są również : zasięg strugi, prędkość wypływu, prędkość w strefie przebywania ludzi, poziom hałasu, możliwość regulacji kierunku wypływu. Najczęściej wybieranym sposobem rozdziału powietrza jest system z anemostatami i wyciągowymi montowanymi  po przeciwległej stronie pomieszczenia. System ten określany jest jako góra – góra wykorzystywany jest do usuwania powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi lżejszymi od powietrza. W takim przypadku anemostaty nawiewne i wyciągowe lokalizuje się przy digestoriach, okapach lub innych urządzeniach wyciągowych. Ważnym parametrem anemostatu nawiewnego jest możliwość regulacji kierunku strugi powietrza. Gdy w laboratorium mamy do czynienia ze związkami chemicznymi, które są cięższe od powietrza stosowany jest system rozdziału powietrza góra–dół . Taki system powoduje usuwanie zanieczyszczeń w miejscu ich gromadzenia. Nawiew może być realizowany przez sufit laminarny  a wywiew  poprzez kratki wywiewne zlokalizowane powyżej poziomu posadzki w dolnej części pomieszczenia.