Dygestorium – ogólna charakterystyka

Dygestorium, zwane inaczej wyciągiem laboratoryjnym, to urządzenie zapewniające ochronę użytkownika, zapewniające bezpieczne środowisko pracy i chroniące przed wydostaniem się szkodliwych czynników poza przestrzeń komory roboczej.
Jego zadaniem jest usuwanie oparów, aerozoli i pyłów z wnętrza komory roboczej, w celu zapobiegania wydostawania się niebezpiecznych zanieczyszczeń do laboratorium.

W zależności od wymagań klientów oferuje się kilka rodzajów dygestoriów w zależności od konstrukcji dygestorium oraz/lub sposobu instalacji mediów:

– dygestoria z instalacją mediów na tylnej  ścianie dygestorium

– dygestoria z instalacją mediów w bocznych ścianach dygestorium

– dygestoria z bez blatu roboczego

– dygestoria do specjalnych aplikacji

Dygestoria z nowego systemu laboratoryjnego SCALA charakteryzują się całkowicie nową konstrukcją oraz zwiększonym asortymentem produktów poprzez zastosowanie modułowych szerokości od 1200 aż do 2400 mm.

Zgodnie z wymaganiami BHP oraz GLP wszystkie prace w laboratorium w trakcie których emitowane są substancje w niebezpiecznych ilościach i stężeniach muszą być wykonywane pod dygestorium. Oferowane przez nas nowe dygestoria zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, doskonałą ergonomię pracy oraz minimalizację kosztów eksploatacji.

Redukcja zużycia energii – zwiększenie zyskowności

W trakcie konstruowania nowych dygestoriów dokonano znaczących optymalizacji pod kątem mechaniki płynów, co przyniosło olbrzymie ograniczenie zużycia energii przez dygestorium przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dygestoria, które są kluczowym elementem układu wentylacyjnego w laboratorium, mogą być znakomicie zintegrowane z systemem wentylacji budynku. Dzięki zastosowaniu technologii nawiewu wspomagającego dygestoria typu Secuflow® znacząco obniżają koszty inwestycyjne i operacyjne systemu wentylacji.

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Maksymalne bezpieczeństwo użytkownika jest zapewnione dzięki zastosowaniu systemu instalacji okna na pasku zębatym. Paski zębate zbrojone linkami ze stali nierdzewnej gwarantują najwyższą odporność na zrywanie – podczas testów wytrzymałościowych stwierdzono bezpieczną pracę w trakcie ponad 200 000 cykli podniesień i opuszczeń. Taka konstrukcja równocześnie znacząco redukuje koszty serwisu i konserwacji dygestorium. W przypadku zerwania paska zębatego system zatrzymuje okno w ciągu ułamków sekundy. Gwarantuje to dodatkowe bezpieczeństwo dla użytkowników dygestorium.

Zastosowane aerodynamicznego profilu wlotowego na frontowej płaszczyźnie blatu dygestorium zapobiega powstawaniu turbulencji, które mogłyby spowodować emisję zanieczyszczeń na zewnątrz. Powietrze wpadające do dygestorium jest prowadzone po profilu wlotowym o geometrii skrzydła, ponad blatem, aż do podwójnej tylnej ściany wyciągowej co zapewnia skuteczne usuwanie ciężkich gazów (np. oparów rozpuszczalników) bezpośrednio znad blatu.

Zwiększona powierzchnia robocza

Wąskie ściany boczne oraz opatentowana konstrukcja nośna dygestorium daje zwiększoną nominalną powierzchnię roboczą.  Na ścianach bocznych dygestorium zainstalowane są dodatkowe aerodynamiczny profile o geometrii skrzydła zapewniające zmniejszenie turbulencji powietrza wlotowego. Wewnętrzna powierzchnia robocza została powiększona o 10%, co daje olbrzymie korzyści i łatwość instalacji sprzętu laboratoryjnego o dużych wymiarach. 

Automatyczne opuszczanie okna pionowego

Okno pionowe dygestorium jest zamykane automatycznie jeśli przed dygestorium nie znajduje się żaden użytkownik. System bariery optycznej zatrzymuje proces zamykania jeśli na drodze okna znajduje się jakikolwiek przedmiot.

Najlepszy do zmian konfiguracji

Gwarantujemy możliwość doposażenia i konfiguracji wszystkich dygestoriów, w pełną gamę różnorodnych opcji.  Blat dygestorium może być wykonany jest z kamionki, żywicy epoksydowej, polipropylenu lub stali nierdzewnej. Dygestoria są dostępne wraz z samonośnymi szafkami lub szafkami instalowanymi na ramie konstrukcyjnej. Mamy do wyboru szafki na cokole, szafki mobilne lub do bezpiecznego przechowywania kwasów i zasad, rozpuszczalników palnych oraz odpadów. Wymienne moduły serwisowe zintegrowane ze sianą tylną lub ścianami bocznymi  dygestoriów zapewniają  możliwość instalacji wyposażenia mechanicznego (zlewiki, zawory i końcówki mediów) oraz elektrycznego. Zintegrowany zlewik modułowy gwarantuje jeszcze większą swobodę w wykorzystaniu wnętrza komory roboczej dygestorium.

Certyfikowane laboratorium testowe dla pomiarów dygestoriów

Wraz z opublikowaniem normy PN-EN 14175 stworzyliśmy nasze certyfikowane laboratorium testowe dla pomiarów dygestoriów. Najnowszej generacji sprzęt pomiarowy oraz certyfikacja GS na znak sprawdzonego bezpieczeństwa  wykonana przez TUV Product Service GmbH gwarantuje pewność pomiarów z poszanowaniem dokładności i powtarzalności wyników.

Wykonujemy testy dygestoriów na zgodność z normą PN-EN 14175. Jesteśmy wstanie również wykonać pomiary na zgodność z normą ASHRAE 110/1995.

Certyfikat ISO 9001:2000 oraz znak sprawdzonego bezpieczeństwa GC dla całego zakresu naszych wyrobów stanowi dopełnienie naszej oferty. 

Kontrola i regulacja

Waldner jest dostawcą wyposażenia laboratorium, który produkuje jednocześnie dygestoria oraz zaprojektowany do nich zmiennoprzepływowy system kontroli pracy. Daje to olbrzymie zalety w dziedzinie kontroli pracy układu wentylacji laboratorium.

Na całym świecie Waldner zrealizował tysiące projektów wyposażonych w takie systemy.

Dzięki temu klienci zawsze odczuwali wygodę oraz ekonomiczne korzyści z tylko jednego kontraktu na kompleksowe wyposażenie, a także na serwis. Jako dostawca na tak szeroką skalę, zaplanujemy i zrealizujemy Państwa projekt w bardzo krótkim czasie – w typowy dla Waldnera sposób.

Jako lider na rynku, posiadamy niezbędne możliwości do realizacji Państwa projektu – niezależnie od jego wielkości. Prosimy o kontakt. Będziemy zadowoleni z możliwości okazania Państwu pomocy.

Duże oszczędności kosztów operacyjnych

Z ekonomicznego punktu widzenia, meble laboratoryjne i układ wentylacji całego budynku nie stanowią już odrębnych jednostek. Inteligentny system kontroli Waldnera znacząco redukuje koszty operacyjne systemu wentylacji i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy.

Zaawansowana technologia dla uzyskania optymalnego działania

Nasze dygestoria są istotną częścią systemu wentylacji laboratorium i mogą być zintegrowane z systemem wentylacji budynku w idealny sposób. System pomiaru i kontroli przepływu powietrza AC3 w sposób ciągły i niezawodny identyfikuje status użytkowania dygestorium i dostosowuje precyzyjnie ilość wymaganego powietrza niezbędnego do bezpiecznej pracy w przeciągu kilku sekund.

W razie potrzeb ilość przepływającego powietrza w dygestorium może zostać manualnie zwiększona lub zmniejszona przez użytkownika.

Inwestycja w system kontroli laboratorium szybko się zwróci

Analizy kosztów operacyjnych laboratorium wyraźnie dowodzą o wyższości systemów zmiennoprzepływowych nad systemami stałoprzepływowymi.  Ponadto tylko systemy zmiennoprzepływowe zapewniają trwałe i precyzyjne ustawienie bilansu powietrza w laboratorium. Efektywnie stosowanie systemu kontroli i regulacji powietrza gwarantuje redukcję zużycie energii zużywanej do ogrzania lub schłodzenia powietrza oraz pracy układu wentylacji i zwrot inwestycji w przeciągu jednego do dwóch lat. Biorąc pod uwagę nieustanny wzrost kosztów energii jest to ogromna zaleta.

Wentylacja i kontrola jako kompletna koncepcja

Będąc liderem na rynku opracujemy kompleksowy projekt Państwa laboratorium – od odpowiedniego rozmiaru centralnego systemu wentylacji i rozmiaru kanałów do doboru i zastosowania odpowiedniej technologii pomiaru i kontroli.

A                     Kontroler kompaktowy AC3 do okapów
B                     Przepustnica mechaniczna
C                     Kontroler kompaktowy AC3 wylotu ogólnego
D1 D2          Kontroler przepływu AC3 do dygestoriów
                     Kontroler kompaktowy AC3 nawiewu ogólnego
F                      Magistrala sygnału
                    Kontroler grupowy całego laboratorium
H                     Metody komunikacji z BMS: Analogowy I/O, LON bus, Modus, Profi bus, Bagnet, Eternet
I                       Kontroler otwarcia okna