Instalacja nawiewna i wyciągowa

W pomieszczeniach laboratoryjnych pracują układy wentylacji nawiewnej i wyciągowej. Instalacja nawiewna wykonywana jest z materiałów z jakich wykonywana jest wentylacja standardowa. Najczęściej stosowane są kanały ocynkowane prostokątne lub okrągłe. Wentylacja wyciągowa, która usuwa powietrze zanieczyszczone musi być wykonana z odpowiednich materiałów odpornych na występujące w laboratorium czynniki chemiczne. Aby zapewnić bezpieczne warunki pracy stosuje się rury i kształtki ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej. Stosowane są również tworzywa sztuczne, takie jak PVC, PP, PE. Charakteryzują się one dobrą odpornością chemiczną, odpornością na wilgoć oraz długą żywotnością. Przy usuwaniu wilgoci oraz przy wykonywaniu procesów mokrych (powstawanie kondensatu) oraz dla umożliwienia mycia i czyszczenia kanałów, instalację wentylacyjną poziomą należy układać ze spadkiem. Należy pamiętać o wykonaniu odpowiedniej ilości rewizji, które umożliwią czyszczenie instalacji.