Regulator stałego przepływu CAV (Constant air volume)

W laboratoriach pracują urządzenia końcowe, które wymagają stałego przepływu powietrza pomimo zmian ilości powietrza w pomieszczeniu wywołanych przez działanie regulatorów VAV. Takimi urządzeniami mogą być szafki na odczynniki, odciągi miejscowe, okapy.

Dla uzyskania dla nich odpowiedniej wielkości strumienia powietrza stosuje się regulatory stałego przepływu CAV. Regulator stałego przepływu jest mechanicznym, samoczynnym urządzeniem pracującym bez energii zewnętrznej. Przepustnica regulatora ustawiana jest siłami aerodynamicznymi tak, że wartość strumienia objętości powietrza utrzymywana jest na stałym poziomie w zakresie różnicy ciśnienia. Siły przepływającego powietrza wytwarzają moment obrotowy na przepustnicy w kierunku zamykającym. W przeciwnym kierunku do momentu zamykającego działa sprężyna, rozwijająca się nad płytką krzywkową. Zaprojektowany kształt płyty krzywkowej powoduje, że zmiana różnicy ciśnienia prowadzi do ustawienia przepustnicy w sposób zapewniający utrzymanie praktycznie stałego strumienia objętości powietrza.

Przed montażem regulatora CAV należy ustawić na nim wymagany przepływ powietrza, który odczytuje się z projektu (obliczeń hydraulicznych instalacji). Odbywa się to przez wykonanie wstępnego ustawienia regulatora przepływu, wartość nastaw oznaczonych od 1 do 8 odpowiada określonemu strumieniowi powietrza. Regulator CAV montowany jest najczęściej wewnątrz kanału wyciągowego.