Regulator zmiennego przepływu VAV (Variable air volume)

W pomieszczeniu laboratorium w celu utrzymania bezpieczeństwa pracowników oraz uzyskania odpowiednich wymagań dla prowadzonych badań utrzymywana jest stała wartość pod lub nadciśnienia.

Najczęstszym przypadkiem jest stosowanie podciśnienia na poziomie 5–15%. Przy pracy elementów końcowych ze zmienną wydajnością takich jak dygestoria, konieczne jest stosowanie regulatorów. Ich zadaniem jest odpowiednie kompensowanie zmieniających się strumieni powietrza, tak aby uzyskać stałą, wymaganą wielkość podciśnienia. Są to regulatory zmiennego przepływu powietrza typu VAV.

Zmiana parametrów pracy jednego lub wielu urządzeń usuwających powietrze musi spowodować zmianę ilości powietrza wentylacji ogólnej (silniki wentylatorów sterowane falownikami). Zastosowanie takiego rozwiązania wymaga odpowiedniego systemu regulacji. W tym wypadku należy oprzeć się o urządzenia i automatykę jednego producenta, zapewni to bezproblemową pracę całego układu.