Spektrometria

Spektrometr ICP (Inductively Coupled Plasma) – jonizacja plazmą wzbudzoną indukcyjnie

Spektrometr jest urządzeniem za pomocą którego bada się substancje w różnym stanie skupienia. Odbywa się to przy pomocy widma mas atomów oraz cząsteczek, składających się na konkretną substancję. Działanie tradycyjnego spektrometru mas opiera się na odchylaniu strumienia jonów badanej substancji w polu magnetycznym bądź elektrycznym, dlatego analizowane cząsteczki muszą mieć ładunek elektryczny. Analizator masy rozdziela jony ze względu na stosunek ich masy do ładunku.

Spektrometria mas (MS, z ang. mass spectrometry) – technika analityczna zaliczana do metod spektroskopowych, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu.

Spektrometria umożliwia identyfikację związków chemicznych i ich mieszanin. Pozwala na ustalenie struktury związków chemicznych, a nawet na ustalanie składu pierwiastkowego mieszanin i składu izotopowego analizowanych substancji. Dzięki temu możliwa jest ocena źródła ich pochodzenia. Umożliwia wykrycie substancji znajdujących się w złożonych mieszaninach chemicznych nawet w minimalnych ilościach rzędu femtogramów. Wykorzystywana jest przez chemików, fizyków, kryminologów, astronomów , biologów, biochemików w medycynie jak również w ochronie środowiska oraz wielu innych dziedzinach nauki.