Ssawka miejscowa

Ssawki laboratoryjne to urządzenia przeznaczone do odciągania zanieczyszczonego powietrza punktowo z niewielkich źródeł emisji. Aby działały skutecznie muszą znajdować się w bliskiej odległości od urządzenia.

Z tego powodu wykonane są jako przestawne ramiona, umożliwiające dopasowanie ich do aktualnych potrzeb.

Strumienie powietrza odciąganego przez ssawki zależą od emisji z urządzenia, z którym współpracują.

Ssawki projektuje się tak, żeby prędkość przepływającego w nich powietrza była znacznie większa od prędkości powietrza w pomieszczeniu, a także w celu zapewnienia odpowiednio dużej tzw. prędkości porywania.

Ssawki występują w wykonaniu odpornym na wybrane substancje, np. kwasy i zasady, w wykonaniu przeciwwybuchowym lub łatwym do czyszczenia w przypadku odciągania substancji lepkich. Ramiona odciągowe są odporne na korozję i warunki pracy w wysokiej wilgotności i temperaturze do ok. 70°C. Do ich budowy wykorzystuje się materiały takie, jak stal nierdzewna, PP oraz PVC.