Szafa wentylowana

Ważnym zagadnieniem w pomieszczeniach laboratoryjnych jest odpowiednie składowanie odczynników stosowanych podczas pracy. Odczynniki przechowywane są w szczelnych pojemnikach, ale mimo to emitują do pomieszczenia pary kwasów i zasad oraz inne substancje szkodliwe. Oprócz oddziaływania na obsługę laboratorium, mają także destrukcyjny wpływ na jego wyposażenie (np. przyspieszona korozja).

Aby zminimalizować tego skutki stosuje się wentylowane szafy. Szafy wentylacyjne pracują całą dobę, niezależnie od innych systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu. Strumień powietrza przepływający przez szafę jest stały, utrzymywany przez regulator CAV. Przepływ powietrza przez szafy wentylowane dobiera się w zależności od wielkości szafy i jest to wartość od 30 do 100 m3/h. Kanały wentylacyjne obsługujące instalacje szaf wentylowanych wykonuje się ze stali kwasoodpornej oraz PP.  Materiał kanałów dobiera się zgodnie z warunkami pracy szafy wentylacyjnej.

Strumień powietrza usuwany przez szafy uzupełniany jest przez instalację ogólną pomieszczenia.